De ontwikkeling van de Advocaat

Suzanne is al een jaar of tien werkzaam als advocaat. Ze vindt het heerlijk om zich vast te bijten in een zaak en wil alles doen om haar cliënt te helpen. Ze behaalt vaak winst in haar zaken! (eerste pijler)

 

Toch voelt ze zich regelmatig moe en onbevredigd. Het feit dat door het winnen van de zaak het onderliggende probleem meestal toch niet wordt opgelost, gaat aan haar vreten. Is dit wel echt de goede weg? (overgang naar de tweede pijler)

 

Ze wil meer en anders, maar weet niet goed wat. Ze heeft zich ingelezen over mediation en het behalen van win-win- oplossingen. Dit spreekt haar aan en ze schrijft zich in voor de mediationopleiding. Dit zal haar helpen échte oplossingen te bereiken met haar cliënten! En haar échte bevrediging brengen!

 

De opleiding is geweldig interessant. Ze leert van alles over conflictoplossing, de onderliggende gemeenschappelijk belangen en verlangens, transformaties, communicatie én over zichzelf! Dit is het! Nu gaat het lukken! De bevrediging lonkt! (tweede pijler)

 

Maar met het papiertje op zak en alles wat ze geleerd heeft, beseft ze ook hoeveel ze nog niet weet en wat ze nog niet kan. Waar te beginnen? En ondanks al haar goede bedoelingen zoveel lastige cliënten ….

 

Hoeveel invloed heeft ze zelf op het proces? Hoe kan ze dit ook in haar advocaat-zaken implementeren? Heeft ze dan geen twee petten op? Wat verwachten de cliënten van haar? Hoe zal ze het aanpakken? Wel of geen causus van tevoren? Hoe om te gaan met de officiële richtlijnen?

 

Hoe kan ze haar nieuw geleerde vaardigheden inzetten bij haar cliënten voor wie mediation geen optie is? Wat als de tegenpartij echt niet wil? (overgang naar de derde pijler)

 

Herkenbaar? Doe mee met de Mediation MasterMind Meeting!

De diepste diepten

De ‘lastigste’ cliënt zit in de weerstand! Is de reden niet meteen duidelijk? Duik mee met mij en Paul van Dun, expert in teamdynamiek, in de diepte op zoek naar de onderliggende belangen en verlangens. 

Deep Democracy heeft een 5 stappen plan waarmee je zelfs de ongrijpbare, onuitgesproken weerstand boven water haalt. En hoe je dit kunt inzetten voor het begeleiden naar een nóg betere oplossing! 

Daarmee tikt deze methode alle 3 de pijlers van het Evolutie Systeem aan en het is daarmee een drie- of zelfs multidimensionale methode. 

Wil je weten hoe het (ook al weer) werkt en hoe je het in je sessies in de moeilijkste zaken kunt inzetten vanuit een groot perspectief?

Meld je aan voor de Mediation MasterMind Meeting!

De wereld op zijn Kop?!

De onderliggende issues boven tafel krijgen, om partijen het conflict werkelijk op te laten lossen! Dat is het doel van Transformatieve Conflictoplossing. Maar als de ander niet beschikbaar is, om wat voor reden dan ook, dan kun je ook zelf het (innerlijk) conflict oplossen!  Dat kan met de Wel-Com-methode van Chiquita Welmerink, expert in transformatieve conflictoplossing, waarover zij schrijft in haar boek “Opgelost!”, dat onlangs verscheen.

Hilde Kroon zal woensdag 1 juli a.s. om 20.00 uur in de Mediation MasterMind Meeting in het licht van het Evolutie Systeem Chiquita Welmerink interviewen over haar boek en zienswijze en hoe zij ruimte schept voor nieuwe perspectieven.

Meld je aan via de link en ontvang het e-book “Doorbreken!”, dat je krijgt, zodat je de meeting goed kunt volgen.

Ben je een ‘Puber’ of ‘Volwassene’?

Gisteravond na afloop van de Mediation MasterMind Meeting nog een interessante discussie over de vraag of de ‘Volwassene’ in de Transactionele Analyse in het Evolutie Systeem de ‘Puber’ is, omdat beiden autonomie nastreven als belangrijke norm/waarde.

Om deze vraag te beantwoorden gebruik ik dan natuurlijk graag de ‘oplossingsystemathiek’ uit het Evolutie Systeem zelf:

  1. Ene kant (these): Nee, dat is niet zo. Als je de ‘Volwassene’ niet ziet als een ‘Ego-positie’, maar als degene die de dualiteit overstegen is en vanuit de ‘helicopterview’ het overzicht heeft, ís deze autonoom en hoeft deze dat niet meer na te streven.

  2. Andere kant (antithese) Ja, dat is zo. In Transactionele Analyse is de ‘Volwassene’ een ‘Ego-positie’, die het moeilijk vindt om beslissingen te nemen. In die zin is het de ‘Puber’, die worstelt met eigen keuzes maken. Die wel weet wat hij eigenlijk wil, maar het lastig vindt om deze keuze te leven en echt onafhankelijk van de verwachtingen van de omgeving te functioneren. Hij streeft autonomie na, maar is het nog niet altijd.

  3. Nog een kant (synthese): Het gaat om de ‘bewustwording’ van de verschillende perspectieven, zodat een optimale oplossing bereikt wordt. Het is daarom alleen relevant welke perspectieven iemand kan onderkennen en niet welk ‘etiketje’ (Puber of Volwassene’ ) de persoon krijgt. Dat is theoretisch interessant, om te achterhalen op welk punt je zich bevindt, zodat je je client naar de volgende stap kunt begeleiden, maar om de cliënt te helpen een nieuw perspectief te zien om naar de beste oplossing te reiken kun je ook spreken over welke perspectieven hij al ziet. Zo maak je de volgende bereikbaar:

1.

2.

3.

Verzamelen

Onderscheiden

Verheffen

Ene kant

Andere kant

Nog een kant

These

Antithese

Synthese

Waar zit de puber?

Je cliënt helpen zich los te maken van zijn ‘ego-posities’, dat kun je met Transactionele Analyse!  Losmaken van ouder-kind patronen naar volwassenheid. Dat is een grote stap, die niet iedereen meteen kan maken, maar noodzakelijk om het conflict écht op te lossen.

Door de methode van de Transactionele Analyse in het Evolutie Systeem te plaatsen zie je hoe je een tussenstap kan maken, waardoor het gemakkelijker wordt! 

Vanavond, 24 juni a.s. om 20.00 uur in de Mediation Mastermind
Meeting
 beantwoorden we de vraag: Hoe zit het met de puber?

Elke woensdag- (Nederlandstalig) en elke maandagavond (Engelstalig) van 20.00-21.30 uur, zijn de Mediation MasterMind Meetings kosteloos bij te wonen. We hebben daarin aandacht voor steeds een andere conflictoplossingsmethode in het Evolutie Systeem, met cases en praktijkvoorbeelden en discussie.

Zo krijg je nog meer handvatten om zelfs de ‘lastigste’ cliënten in ‘tevreden’ cliënten te laten transformeren!

Woensdag 1 juli a.s. om 20.00 uur zetten we de Transformatieve
Conflictoplossingsmethode in het Evolutie Systeem, samen met Chiquita Welmerink, schrijster van het boek ‘Opgelost’.

Je bent weer van harte welkom!

Wel graag even aanmelden via de onderstaande link

Bij aanmelding ontvang je het e-book ‘Doorbreken!’ met daarin de
weerslag van de laatste versie van de Mediation Masterclass.

Ik wens je veel inspiratie

Meer ontdekken over het Evolutie Systeem?

Download het E-book:

Ik gun je geen co-ouderschap!

In een echtscheidingszaak wilde de vrouw, achtergelaten door haar man, niet toestaan dat hij zou zorgen voor hun zoon:
– als straf voor het verbreken van de relatie;
– omdat ze vond dat hij haar en hun zoon verraden had door weg te lopen van het huwelijk en het gezinsleven.Ze had het gevoel dat ze alles voor hem had gedaan. Ze steunde hem in zijn carrière, zorgde voor hun
zoon overdag, ‘s avonds en ‘s nachts, terwijl hij alleen de ‘leuke dingen’ met hem deed;
– ze vond dat hij weg liep van zijn verantwoordelijkheden in haar ogen is hij een slecht voorbeeld voor hun zoon.
Ze gunde hem geen co-ouderschap.

De man – aan de andere kant – wilde niet buigen voor haar eisen.
Omdat hij het gevoel had:
– dat hij heeft dit in het verleden veel te vaak gedaan heeft en nu zal hij volharden om zich te verzetten
tegen haar;
– hij vond dat hij hun zoon moest beschermen tegen de strenge regels die de vrouw naleeft
de waarden die ze hem aanlegt;
– hij zag haar als bekrompen;
– hij wil zijn zoon leren dat het goed is om een meer vrij leven te leiden en te doen wat je wilt.

Wat we hier zien is een totaal ander standpunt van wat het betekent om een goede ouder te zijn.
Ze verschillen in hun kernwaarden en basisintenties, en ze willen allebei hun eigen waarden doorgeven
aan hun zoon. Dat is positief.  Ook positief is dat de vrouw haar ‘niet-gunnen’ eerlijk aangeeft.  Veel mensen ervaren dezelfde gevoelens, maar komen er niet voor uit.  Dat maakt het nog lastiger om eruit te komen!

Kijk voor de oplossing naar de Mediation Master Class via onderstaande link:

 

Kijk voor oplossingstips het e-book: “Oplossingen!” en bekijk de Mediation Masterclass

Slachtoffer of dader in arbeidsrelatie

Een medewerkster had al langere tijd last van haar arm en schouder en kon daardoor niet goed haar werk meer uitvoeren. Haar werkgever hield in haar ogen weinig rekening met haar fysieke beperkingen en verweet haar dat ze zich aanstelde. Dit griefde haar enorm.

De werkgever op zijn beurt vond dat zij te weinig deed om ander soort werkzaamheden op te pakken. Hij vond ook dat ze door haar geklaag en negatieve houding een wissel trok op de andere medewerkers.

De verwijten waren niet van de lucht, maar ze waren ook allebei moe van het vechten. Ze wilden allebei de werkverhouding beëindigen.
Het was met name zuur omdat ze in het verleden een goede vriendschapsband hadden en zelfs samen op vakantie gingen. 

Bij mij aan tafel ging het alleen nog maar over de prijs van haar vertrek. 

In de ogen van de medewerkster was zij slachtoffer en hij dader. In de ogen van de werkgever was hij slachtoffer en zij dader. 

Wie heeft gelijk? Klopt het allebei? Is er nog een andere visie mogelijk? 

Ben jij een zoeker?

Mark heeft na een tocht langs verschillende baantjes, nu veel plezier in zijn werk en volgt allerlei opleidingen om zich nog verder te ontwikkelen. Als vanzelf komt van alles op zijn pad wat hem weer een mogelijkheid geeft op een nieuwe job. Zijn ouders vinden het maar niets dat hij om de paar jaar van baan verandert, want ze maken zich zorgen over de opbouw van zijn pensioen. Het gebeurde wel eens dat het niet goed afliep en dat Mark een tijdje zonder werk zat. Maar ze zijn ook trots op zijn carrière-stappen. Mark wilde ook steeds maar praten over wat er speelt en hoe hij zaken anders zou kunnen aanpakken. Dat vonden de ouders van Mark een beetje vermoeiend. Mark heeft dit in de gaten gekregen en vermoeit zijn ouders hier nu niet meer mee. Hij heeft een groepje gelijk geïnteresseerden om zich heen verzameld om mee te sparren. Mark is een zoeker. Zijn ouders zijn vinders.

In alle soorten relaties speelt het onderscheid tussen zoeker en vinder een grote rol. Vooral in familierelaties, maar met name in liefdesrelaties, kunnen de verschillen tot problemen leiden. Als de ene partner een zoeker is en de ander een vinder verschillen we zoveel in de aanpak van situaties en de manier van streven naar voldoening, dat het lastig is om de erkenning van de ander te krijgen voor wat ons beweegt. Deze erkenning voor wie we zijn vormt de kern van een relatie. Als dat moeizaam gaat, is dat een bron voor het ontstaan van conflicten.

Meer leren over dit onderwerp en hoe conflicten te voorkomen en op te lossen? 

Corona brengt veel aan het licht

Wat voor inzicht geeft Corona? 

Als je goed om je heen kijkt, dan brengt Corona veel aan het licht. 

De overeenkomsten en verschillen in normen en waarden van en bewustzijnsniveaus  tussen mensen!  

Kijk eens goed: 
Een grote groep mensen laat zich leiden door angst, zoeken veiligheid en zekerheid en volgen de aanwijzingen van overheidswege nauwkeurig op. Een andere groep mensen wil niet naïef zijn, maar zelf beslissen welke maatregelen ze wel of niet passend vinden. Een andere groep geeft zich over aan wat is, verzet zich niet tegen de maatregelen, maar leeft in rust temidden van de chaos.

Tot welke groep behoor jij? 

Hoe ga jij hier mee om? 

Je wilt meer verantwoordelijkheid!

Als je het zelfvertrouwen hebt dat je jezelf verbeterd hebt in je taak en rol en je wilt meer verantwoordelijkheid, dan heb je de beste kans op uitbreiding van je taken, als je specifiek aangeeft wat je op je wilt nemen. Wil je meer managementervaring op doen? Wil je de social media van het bedrijf gaan beheren? Wat het ook is, bedenk in detail hoe en wat je wilt, hoe het kan werken en hoe je het gaat integreren in je bestaande verantwoordelijkheden.  Lees hier hoe je het bespreekbaar kunt maken bij je manager ..

1. Feiten/vragen/argumenten verzamelen: Ik zou graag meer verantwoordelijkheden willen in mijn werk. Ik ben erg geïnteresseerd in hr-werkzaamheden en ik vraag mij af of het mogelijk is mij een taak/rol daarin te geven?

2. Belangen onderzoeken van beide kanten: Ik zal ervoor zorg dragen dat mijn huidige werkzaamheden daar niet onder zullen lijden. Het kan jou wat ontlasten, zodat je tijd hebt voor andere belangrijke zaken.

3. Verlangen verheffen door nieuwe elementen te zoeken: ….

Wat zouden jouw ‘nieuwe elementen’ zijn? Lees de mijne in het boek ‘Bemiddelend Werken’, zodra het uitkomt. Meld je aan als je daar interesse in hebt.